PERSONES AMB POCS O SENSE VALORS MORALS, SENSE COR NI HUMANITAT

PERSONES AMB POCS O SENSE VALORS MORALS, SENSE COR NI HUMANITAT

Ana cristina mazariegos aragon

 

PERSONES AMB POCS O SENSE VALORS MORALS,

SENSE COR NI HUMANITAT

 

Cristina Radresa - Cristina Radresa Llenas

Carme Llenas - Carmen Llenas

Carme Llenas Massaguer - Carmen Llenas Massaguer

Ana Cristina Mazariegos - Ana Cristina Mazariegos

Mazariegos Aragon - Mazariegos Aragón

Paquita de los Santos Millan - Paquita la chocolatera de los Santos

Antonio de los Santos Millan - Paquita de los Santos Millán

Paquita de los Santos Millan - Paquita la chocolatera de los Santos

Alicia Robles Roman - Alicia Robles Román

Advocada anna mazariegos aragon prou abus

Si heu sigut redirigits aquí es perquè podria ser que la persona que cercàveu ha actuat o actúa possiblement amb poca ètica en l'exercici de la seva conducta.

Aleshores, penseu-vos-ho...
en el tercer paràgraf parlem d'aquesta ètica i
moral que en la nostra època materialista i poc humanista practiquen alguns/es persones.

S'anomenen "persones sense ànima" o "persones sense cor" (o també sense conciència) caracteritzant-se per la seva manca d'humanitat, d'ètica i moral en el desenvolupament de la seva conducta. Sense mostra d'empatia, pietat o compassió vers la part atacada...

             i que aquesta part atacada és administrativament o                      
judicialment agredida
fins arribar al mal tracte
, amb estratègies
d'amplificació, mitges veritats i falsedat de
testimonis i dades, etc.

 

Abogada torroella de montgri ana mazariegos aragon procuradora la bisbal 8

 

 

No és ÈTIC que un germà manipuli a un vell pare ancià de 88 anys perquè li deixi la legítima herència de l'altre germà o fill (després d'altres abusos repetits durant 19 anys).
Igual que no és ÈTIC que un advocat/da se SUMI a aquest ABÚS, ASSETJAMENT o MOBBING IMMOBILIARI o PATRIMONIAL.
I que a més a més, els aconselli o assessori com actuar per perjudicar legalment la part contrària

Ens preguntem per què?

​Què necessita clients o diners?

 

Ana Cristina Mazariegos Aragón

Torroella advocats advocat anna mazariegos aragon

Ana Cristina Mazariegos Aragón

 

HO DENUNCIAREM i no pararem encara que hagin de passar 20 anys amb aquesta IMPUNITAT.

​Els portarem als tribunals on calguin i amb el temps que calgui. A més, els assetjadors estan pagant amb diner negre a l'advocada/advocat assetjador/a, i aquesta persona ho sap.

 

Ana Cristina Mazariegos Aragón

Advocada mazariegos aragon abuso

Anna mazariegos advocat advocada prou impunitat

 

Advocat torroella montgri advocada mazariegos

 

Abogada torroella de montgri ana mazariegos aragon procuradora la bisbal 4

 

L'ètica està relacionada amb l'estudi fonamentat dels valors morals que guien el comportament humà en la societat. La paraula "ètica" ve del grec ethos que significa "manera de ser" o "caràcter". 
 

L'ètica és un conjunt de coneixements derivats de la investigació de la conducta humana en tractar d'explicar les regles morals de manera racional, fonamentada, científica i teòrica. És una reflexió sobre la moral.Els valors ètics 
són guies de comportament que regulen la conducta
d'un individu. En primer lloc, l'ètica és la branca de la filosofia que estudia el que és moral i realitza una anàlisi del sistema moral per ser aplicat a nivell individual i social.


Entre els valors ètics més rellevants es poden esmentar: justícia, llibertat, respecte, responsabilitat, 
integritat, lleialtat, honestedat, equitat
, entre d'altres.


Els valors ètics s'adquireixen durant el desenvolupament individual de cada ésser humà amb experiència en l'entorn familiar, social, escolar i, inclusivament, a través dels mitjans de comunicació.


Els valors ètics demostren la personalitat de l'individu, una imatge positiva o negativa, com a conseqüència de la seva conducta.
Així mateix, es poden apreciar les conviccions, els sentiments i els interessos que la persona posseeix.


Per exemple, l'individu que lluita per la justícia i la llibertat, valors considerats com a positius, són el reflex d'una persona justa. Però, en cas contrari, s'observa un ésser humà apàtic davant aquests valors i que dóna cert suport a les injustícies.


Per tant, els valors ètics permeten regular la conducta
de l'individu per aconseguir el benestar col·lectiu i,
una convivència harmoniosa i pacífica en la societat.


Etimològicament, la paraula ètica és d'origen grec ethos que significa "hàbit o costum" i el sufix -ic que expressa "relatiu a".Valors ètics relatius

Els valors ètics poden ser relatius en virtut del
punt de vista que tingui cada individu.
Per exemple, per a una persona és sinònim de responsabilitat arribar puntual al seu lloc de treball. No obstant això, per a un altre aquesta situació no és considerada com una mica de rellevància, pel que pot arribar amb retard al seu lloc de treball i no sentir irresponsable.

Per tant, s'ha d'esmentar que són moltes les persones
que no comparteixen opinions ni respecten els diferents punts de vista d'altres. És a dir, el que per a alguns és una actitud ètica o positiva, necessàriament, no ho és per a altres.
Valors ètics absoluts

Els valors ètics també poden ser absoluts en virtut
del que és considerat com un hàbit o costum practicat per tota la societat. No són subjectius i el seu sentit es manté invariable més enllà de les experiències personals o col·lectives.


És a dir, en termes generals i més enllà de les diferències culturals existents entre les persones, tots som capaços de reconèixer què és la solidaritat o el respecte, així com d'identificar aquells actes considerats com a bons o dolents.


Per exemple, tots els individus saben o reconeixen què és la cordialitat més enllà que la posin en pràctica o no amb els que estan al seu voltant.Judici ètic

D'altra banda, cal esmentar que l'ésser humà viu en un constant judici ètic, pel que fa a raonar i determinar quina acció, conducta o actitud és la més encertada en un moment determinat, en funció a les normes i valors imposats per la societat.


Quan l'individu es troba davant d'un judici ètic és important comprendre el problema ètic, buscar la millor solució que no perjudiqui a altres individus i reflexionar perquè va ser la millor solució davant d'aquesta situació.Valors ètics i morals

Els valors ètics també inclouen els valors morals
que són aquells que permeten diferenciar el bo del dolent i, el just i injust d'una situació o circumstància determinada.


El judici moral és l'acte mental que permet a l'individu determinar la seva actitud respecte al que és correcte i incorrecte.

 

Anna cristina mazariegos aragon advocat abogado torroella de montgri la bisbal procuradora

 

Valors ètics i humans

Els valors humans són les propietats, les qualitats
o les característiques que posseeix un individu. Així mateix, aquests valors són universals i dinàmics, es comparteixen en totes les cultures i, determinen les pautes i les normes d'una conducta coherent, per això es relacionen amb els valors ètics.

 

Abogado torroella de montgri ana mazariegos

 

Anna mazariegos advocat advocada prou impunitat 2

Ana Cristina Mazariegos Aragón

 

A partir del valors ètics i morals va sorgir la defensa dels oprimits i la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS, per tal de defensar i salvaguardar individus o col.lectius humans en situacions d'abús, explotació o injustícia.

 

Abogados torroella de montgri ana mazariegos aragon

 

Abogada torroella de montgri ana mazariegos aragon procuradora la bisbal

 

Abogada torroella de montgri ana mazariegos aragon procuradora la bisbal 6

Abogada torroella de montgri ana mazariegos aragon procuradora la bisbal 5

Ana Cristina Mazariegos Aragón

Ana cristina mazariegos aragonMazariegos aragon torroella

Ana cristina mazariegosAdvocada anna cristina mazariegos aragonAna cristina mazariegos aragon 1

 

 

Mazarigos Aragón


Mazariegos Aragon
Garriga Escudé
Ana Cristina Mazariegos Aragón
Ana Cristina Mazariegos
Anna Garriga Escudé
Anna Garriga Escudé
Cristina Radresa

Cristina Radresa Llenas

Carme Llenas

Carme Llenas Massaguer

Xavier Radresa

Xavier Radresa Llenas

Albert Baso Fuster

Paquita de los Santos Millán

Paquita la chocolatera de los Santos

Erika Radresa

Erika Radresa Santos

Paquita de los Santos Millan

Antonio de los Santos Millán

Isidre Radresa

Isidre Radresa Marques

Alicia Robles Roman

Alicia Robles Román

​Mazariegos Aragon, Garriga Escudé, Ana Cristina Mazariegos, advocada Torroella,
Ana Cristina Mazariegos Aragón, Anna Garriga Escudé, Cristina Radresa, Cristina Radresa Llenas, Carme Llenas, Carme Llenas Massaguer, Xavier Radresa, Xavier Radresa Llenas, Albert Baso Fuster, Paquita de los Santos Millán, Paquita la chocolatera de los Santos, Erika Radresa, Erika Radresa Santos, Paquita de los Santos Millan, Antonio de los Santos Millán, Isidre Radresa, Isidre Radresa Marques, Alicia Robles Roman, Alicia Robles Román,